Erhvervsløsninger

 

Fjernvarme

Vestkystens VVS har siden 1990 arbejdet med større fjernvarmeanlæg og har lavet en lang række opgaver der har indebåret både gas og biobrændselsbaserede fjernvarmeanlæg.

Hos Vestkystens VVS ved vi, hvor vigtigt fjernvarmekundernes behov er for værkerne og deres bestyrelser. Derfor råder vi over en komplet maskinpark til fjernvarmearbejde, der sikrer, at når vi påbegynder en opgave, så kan vi også gøre den færdigt til tiden.

Vi har arbejdet med biomassebaserede anlæg, hvor vi har etableret fyring med halm, flis og træpiller. Men også andre vedvarende energityper som elkedler til udnyttelse af vindmøllestrøm, solvarme, varmepumper og biogas har vi stor erfaring med.

Ledningsnet
Vi har erfaring med etablering af transmissionsledning og stikledninger ind til forbrugerne ligesom vi har renoveret enkeltrør og udskiftet dem med twin-rør, hvor den bedre isoleringsevne i denne type rør har ledt til store besparelser.

Certifikater
Hos Vestkystens VVS har vi alle de lovpligtige certifikater, der bliver krævet ved arbejde med fjernvarme.

Kvalitetsledelse – ISO9001

Hos Vestkystens VVS er vi ISO9001-certificerede. Det betyder, at vores procedurer, i alt fra ledelsen af virksomheden over indkøb af produkter til mødet med kunden, nu er lever op til de standarder, der bliver foreskrevet i det internationale kvalitetsledelses-system ISO9001.

Specielt for vores kunder, betyder IS9001-certificeringen tryghed og kvalitet. Certifikatet foreskriver hvor mange reklamationer, vi maksimalt må modtage i løbet af et år. Det betyder, at vi har papir på, at vores kunder får præcist det de bestiller. Det betyder også, at vi stiller ekstra høje krav til vores leverandører, der altid skal levere produktet til os af den højeste kvalitet. Og leverandørerne, og vi selv, skal levere til tiden.

Skrap eksamen
En ISO9001 certificering indebærer, at vi hvert år bliver tjekket af en godkendt auditør. Han bruger hele to dage på at gennemgå vores procedurer og eksaminerer vores medarbejdere, for at sikre sig, at også de indgående kender vores høje kvalitetskrav. Men for os stopper det ikke med certifikatet. Hos Vestkystens VVS er kvalitetsbevidsthed en del af vores DNA. Kvalitet og og kundetilfredshed er hjørnestenene i alt arbejde vi udfører.

Køleanlæg

Vestkystens VVS er ISO9001-certificeret kølemontør og servicerer i dag både industrikøleanlæg og dagvarebutikkers kølemontre og frysere.

Vi hjælper dig med opsætning af de korrekte køleanlæg samt indstilling og service, således at du kan opfylde de krav der stilles til køling i din branche. Vi kender de nyeste muligheder og forhandler markedets bedste og mest driftssikre anlæg. Uanset dine behov.

Varmepumper

Erhververvslivet har større behov til varmepumper end private. Derfor tilbyder vi opstilling af varmepumper i kaskadeløsninger, hvilket giver en driftsøkonomisk fordel. Varmepumper kan være en god erhvervsløsning, der kan være med til at reducere virksomhedens varmeudgifter med op til 50%. Flere steder i virksomheden er brugen af varmepumper afgiftsfritaget og der kan endog være mulighed for at få tilskud til at implementere varmepumpen i virksomhedens produktion. Forskellige typer varmepumperVarmepumper bliver lavet efter tre forskellige principper:

Jord til vand ○ Varmepumpen henter sin energi gennem slanger, der trækker varmen fra jorden. Dette kræver et ret stort grundareal, da der skal graves mange meter slange ned i jorden. Dette er den mest effektive varmepumpe, men også den der koster mest at etablere.

Luft til vand ○ Denne varmepumpe henter energien fra luften omkring bygningen og tilfører den en varmtvandsbeholder gennem en varmeveksler. Denne type varmepumpe har de seneste år været i rivende udvikling, da den er billigere at etablere end jord til vand-løsningen. Og nu er den snart lige så effektiv.

Luft til luft ○ Luft til luft-anlægget er absolut det billigste at installere. Det er samtidigt også det anlæg, med den laveste anvendelsesgrad, da luft til luft-varmepumpen kun kan bruges til rumopvarmning.

Vi kender varmepumper
Hos Vestkystens VVS har vi stor erfaring med alle typer varmepumper til erhvervslivet, så uanset om dit behov er procesvarme til industri, opvarmning af butiksarealer eller noget helt tredje, så kontakt os. Så finder vi sammen den løsning, der passer dit behov og din bundlinje.

Serviceordning
En varmepumpe indeholder kølemiddel. Derfor er der indført et lovpligtigt serviceeftersyn, som bliver udført en gang om året. Her kan du få besøg af én af vores dygtige kølemontører, der tjekker din varmepumpe, ser om den stadig kører perfekt og svarer på de spørgsmål du måtte have til din varmepumpe.
Et serviceeftersyn vil indebære kontrol af kølekredsens tæthed, rense snavs fra filte og udlæse og kontrol af varmepumpens driftsdata. Det sikrer at din varmepumper altid fungerer optimalt.

Ventilation og udluftning

Ventilation og udluftning på arbejdspladsen er mere end bare friskluft. Det er også opfyldelse af lovkrav og måske endda store driftsøkonomiske besparelser.

Vi ved at ventilation på arbejdspladsen er en kompliceret affære, hvor der kan være mange behov der skal tilfredsstilles. Har I rørføring og løfteudstyr indenfor, så er det vigtigt at ventilationen ikke kommer i karambolage med dette.

Ventilation er også en del af den samlede energiplanlægning for virksomheden, og indtænker I dette, kan I potentielt spare mange tusinde kroner om året og indkassere et betydeligt tilskudsbeløb ved opførelsen. Ventilation med varmegenvinding vil supplere jeres andre varmekilder på en meget økonomisk måde.

Ventilation ved arbejdspladser
Alle ved, hvor træls et besøg fra arbejdstilsynet kan være, men bortskafning af skadelige luftarter ved f.eks. Svejsning behøver ikke at være den ting, der giver anmærkninger. Hos Vestkystens VVS ved vi, hvordan du bedst opfylder lovens krav og får det bedst mulige arbejdsmiljø og mest effektive arbejdsstation med den rigtige ventilation. Det kan være udsugning ved svejsning, i malerkabiner, på autoværksteder eller spånudsugning på tømrerværkstedet.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere?
Kontakt os her.